Kronika GRH 58 pp (4 psw)


2009

sierpień/wrzesień 2009 roku
W miesięczniku "Twoja Spółdzielnia" oraz na stronach dobroni.pl i ddz.doba.pl ukazały się informacje o inicjatywie stworzenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty.

25 września 2009 roku
W sali Spółdzielczego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie założycielskie GRH 58 PP. W zebraniu uczestniczyli: Anna Plewak, Jarosław Kresa, Rafał Kosek, Jerzy Pohl i Mariusz Muszyński.

16 października 2009 roku
Odbyło się kolejne zebranie członków naszej Grupy. W jego trakcie do Grupy przyjęty został Przemysław Natkański. Dokonano także wyboru władz Grupy. Dowódcą naszej GRH został Jarosław Kresa, a zastępcą Rafał Kosek.

6 listopada 2009 roku
Ustaliliśmy składki członkowskie, a także przyjęliśmy plan działania na najbliższy czas. Członkowie grupy będą poszukiwać na terenie powiatu dzierżoniowskiego grobów żołnierzy Września'39.

4 grudnia 2009 roku
Zebranie Grupy poświęcone było głównie ostatnim przygotowaniom do obchodów 24 rocznicy śmierci podpułkownika Waleriana Tewzadze.

2010

8 stycznia 2010 roku
W trakcie spotkania omówiono przygotowania do udziału w tegorocznych rekonstrukcjach. Spotkanie zakończyło się w kawiarni, gdzie symbolicznie uczciliśmy 90-lecie oficjalnego powołania 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

26 lutego 2010
W trakcie spotkania zaprezentowana została broszura "Instrukcja o broni piechoty", opracowana przez Rafała Koska. Ustalono też (na niedzielę 7 marca) termin wyjazdu na giełdę do Świdnicy oraz termin pierwszej gry terenowej.

6 kwietnia 2010 roku
Opracowaliśmy ulotkę "Katyń... 70 lat później". Wartę przy pomniku katyńskim w Dzierżoniowie i dystrybucję ulotki zaplanowaliśmy na 10 kwietnia. Ze względu na katastrofę pod Smoleńskiem realizacja zadania nie doszła do skutku.

18 kwietnia 2010 roku
Trzech członków Grupy uczestniczyło w uroczystościach pogrzebowych pary prezydenckiej w Krakowie.

8 maja 2010 roku
Wystawiliśmy wartę przy zapomnianym pomniku ofiar obozu "Sportschule", zlokalizowanym na obrzeżach Dzierżoniowa. Później wspólnie weszliśmy na Wielką Sowę.

26 maja 2010 roku
Z naszej inicjatywy i przy naszym wsparciu finansowym - przy okazji święta narodowego Gruzji - odnowiona została płyta nagrobna pomnika podpułkownika dyplomowanego Waleriana Tewzadze. Z tej okazji wystawiliśmy też wartę honorową.

5 czerwca 2010 roku
Wzięliśmy udział w rekonstrukcji Bitwy pod Mokrą, zorganizowanej na polach Boryszyna. Odtwarzaliśmy piechotę IV batalionu 84 pułku strzelców poleskich.

23 lipca 2010 roku
Podczas zebrania grupy omówiliśmy plany udziału w letnich i jesiennych uroczystościach patriotycznych i rekonstrukcjach historycznych.

1 sierpnia 2010 roku
Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wystawiliśmy wartę honorową przed dzierżoniowskim Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny.

15 sierpnia 2010 roku
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy nasza Grupa uczestniczyła w tym mieście w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego.

27-28 sierpnia 2010 roku
Z ogromną satysfakcją uczestniczyliśmy w uroczystościach patriotycznych w Mławie i w rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

1 września 2010 roku
W rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, o godzinie 4.45, wystawiliśmy wartę honorową przed Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny.

5 września 2010 roku
Uczestniczyliśmy w rekonstrukcji Bitwy pod Mełnem (Annowem). Odtwarzaliśmy piechotę 67 pułku piechoty.

2 października 2010 roku
Wzięliśmy udział w rekonstrukcji Bitwy o Wolę Gułowską. Odwiedziliśmy Kock i znajdujący się tam cmentarz wojenny.

11 listopada 2010 roku
Z okazji Święta Niepodległości w pełnym składzie spotkaliśmy się z kolegami z GRH 58th New York Volunteers Regiment z Bielawy. Wieczorem w mundurach, w towarzystwie naszych pań i naszych dzieci, świętowaliśmy dzień 11 Listopada w jednej z dzierżoniowskich restauracji.

13 grudnia 2010
W 25 rocznicę śmierci podpułkownika Waleriana Tewzadze współorganizowaliśmy (razem ze Spółdzielczym Domem Kultury) I Konkurs Piosenki Wojskowej i Patriotycznej.

2011

28 stycznia 2011 roku
Odbyło się zebranie członków Grupy, w trakcie którego przyjęto zarys planu działania na rok 2011. Do Grupy dołączyli Marek Kosko i Paweł Taraszczuk.

25 lutego 2011 roku
20 osób uczestniczyło w I Pułkowym Balu Charytatywnym. Bal odbył się w dzierżoniowskiej restauracji "Villa Bergera".

marzec 2011 roku
W Uciechowie odbyły się pierwsze w tym roku wiosenne ćwiczenia Grupy.
W dodatku do Ilustrowanego Magazynu Historycznego "Militaria XX wieku" ukazała się informacja na temat GRH 58 pp (4 psw).

2 kwietnia 2011 roku
W hołdzie ofiarom Katynia wystawiliśmy wartę honorową przed pomnikiem na Cmenatrzu Komunalnym w Dzierżoniowie.

16 kwietnia 2011 roku
W okolicach Częstochowy odbyliśmy wspólne manewry ze SH Reduta Częstochowa.

3 maja 2011 roku
Uczestniczyliśmy w Dzierżoniowie w uroczystościach z okazji Święta 3 Maja.

czerwiec 2011 roku
Wzięliśmy udział w inscenizacji epizodów Bitwy pod Mokrą. Inscenizację zorganizowano w Wieluniu.

11 lipca 2011 roku
W rocznicę „Krwawej niedzieli” wystawiliśmy w Dzierżoniowie wartę honorową przed pomnikiem pamięci pomordowanych przez OUN UPA Polaków na Kresach wschodnich II Rzeczypospolitej.

1 sierpnia 2011 roku
Przed Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie zorganizowaliśmy uroczystość poświęconą kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

15 sierpnia 2011 roku
W Bielawie uczestniczyliśmy w miejskich obchodach święta Wojska Polskiego.

27 sierpnia 2011 roku
Wzięliśmy udział w IV inscenizacji Bitwy pod Mławą. Ta po raz kolejny organizowana z wielkim rozmachem rekonstrukcja odbyła się tradycyjnie w Uniszkach Zawadzkich.

1 września 2011 roku
Na Westerplatte byliśmy od 31 sierpnia (Jarosław Kresa, Rafał Kosek, Zbigniew Kata, Jerzy Pohl i Marek Kosko), by 1 września o 4.45 wziąć udział w inscenizacji obrony placówki „Prom” na legendarnym półwyspie. Po inscenizacji wybraliśmy się do Gdyni, gdzie zwiedzaliśmy kontrtorpedowiec ORP „Błyskawica”.

9 września 2011 roku
W najliczniejszym jak do tej pory, 8-osobowym, składzie wzięliśmy udział w nocnej inscenizacji walk w Mszczonowie.

17 września 2011 roku
Wyruszyliśmy szlakiem walk 58 pułku piechoty w Bitwie nad Bzurą. Odwiedzaliśmy pola walki, cmentarze, na których pochowano „Czwartaków”, a także miejsce śmierci dowódcy 14 DP – generała Franciszka Włada.

24-25 września 2011 roku
W ramach dzierżoniowskiego „Pikniku Militarnego” współorganizowaliśmy inscenizację walk z 1939 roku. Razem z kolegami z SH Reduta Częstochowa wzięliśmy też udział we wspólnych manewrach w okolicach Uciechowa.

22 października 2011 roku
W okolicach Wieruszowa – razem z SH BON Wielun i SH Reduta Częstochowa - wzięliśmy udział w marszu szlakiem Batalionów Obrony Narodowej oraz w odsłonięciu tablicy poświęconej polskim lotnikom zestrzelonym w tej okolicy.

11 listopada 2011 roku
W dzierżoniowskiej „Willi Bergera” zorganizowaliśmy Pułkowy Bal Niepodległości. Wzięło w nim udział ponad 40 osób.

2 grudnia 2011 roku
W 70 rocznicę jego śmierci wystawiliśmy wartę honorową przy grobie Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na warszawskich Powązkach.

2012

1 marca 2012 roku
Współorganizowaliśmy dzierżoniowski obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

10-11 marca 2012 roku
Wzięliśmy udział w prezentacjach grup rekonstrukcji historycznej we wrocławskiej Hali Ludowej.

24 marca 2012 roku
W Kielcach uczestniczyliśmy w IV Odprawie kieleckiej zmiany na Westerplatte. Była to jedna z ostatnich okazji do spotkania obrońcy Westerplatte – majora Ignacego Skowrona.

2 kwietnia 2012 roku
W Bielawie, w rocznicę urodzin, wystawiliśmy wartę przy pierwszym miejscu pochówku kontradmirała Stefana Frankowskiego.

14-15 kwietnia 2012 roku
W Wygiełdowie zorganizowaliśmy nocne manewry z udziałem zaprzyjaźnionych Grup: SH BON Wieluń i SH Reduta Częstochowa.

24 kwietnia 2012 roku
W 50 rocznicę śmierci kapitana Franciszka Dąbrowskiego, dowódcy obrony Westerplatte, w celu przypomnienia o Jego postaci przeprowadziliśmy akcję ulotową w dzierżoniowskim Rynku.

3 maja 2012 roku
W Bielawie uczestniczyliśmy w miejskich obchodach Święta 3 Maja.

19 maja 2012 roku
Część Grupy wyjechała na Noc Muzeów do Jeleniej Góry. Druga część wybrała się na inscenizację Bitwy Wyrskiej (wyprawa zakończyła się poważną awarią auta – spaleniu uległ silnik i na miejsce rekonstrukcji nie dotarliśmy).

6 czerwca 2012 roku
W Dzierżoniowie zorganizowaliśmy Święto Pułkowe. W jego trakcie odczytany został apel poległych, a nasza grupa uhonorowana została Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP.

16 czerwca 2012 roku
W Łomnicy k/Jeleniej Góry wzięliśmy udział w kolejnym Pikniku Militarnym.

24 czerwca 2012 roku
Wzięliśmy udział w inscenizacji epizodu obrony Warszawy z 1939 roku. Inscenizacja odbyła się w Żmigrodzie.

11 lipca 2012 roku
W Dniu Pamięci Męczeństwa Kresowian wystawiliśmy wartę przed pomnikiem poświęconym Polakom zamordowanym przez OUN UPA.

lipiec 2012
W Lginiu wzięliśmy udział w obozie harcerskim dzierżoniowskiego Hufca ZHP. Przy okazji odwiedziliśmy Wschowę (miasteczko zdobyte przez Polaków w 1939 roku), a także Wolsztyn, gdzie oddaliśmy hołd płk S. Tomiakowi, pochowanemu tam ostatniemu dowódcy 58 pułku piechoty.

1 sierpnia 2012 roku
Zorganizowaliśmy uroczystości poświęcone kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

15 sierpnia 2012 roku
Wzięliśmy udział w miejskich obchodach święta Wojska Polskiego, które odbyły się w Bielawie.

1 września 2012 roku
Uczestniczyliśmy w kolejnej inscenizacji walk na Westerplatte (5 osób), a także w V rekonstrukcji Bitwy pod Mławą (10 osób).

9 września 2012 roku
W Annowie wzięliśmy udział w inscenizacji epizodu walk z Bitwy pod Mełłem.

22 września 2012 roku
W Łomiankach uczestniczyliśmy w inscenizacji walk Wojska Polskiego o przebicie się do Warszawy.

29-30 września 2012 roku
W Dzierżoniowie byliśmy współorganizatorami i uczestnikami inscenizacji pt. „Wrzesień 1939 – w obronie wschodniej granicy”. W imprezie wzięły też udział zaprzyjaźnione grupy SH Reduta i SH BON (wygraliśmy zorganizowany drugiego dnia turniej piłkarski).

3 listopada 2012 roku
We Wrocławiu, w 39. rocznicę śmierci legionisty Teodora Wiatra – obrońcy Westerplatte przez całe powojenne życie mieszkającego w okolicach Dzierżoniowa., wystawiliśmy przy jego grobie, w obecności rodziny, wartę honorową.

9 listopada 2012 roku
Z okazji zbliżającego się Święta zorganizowaliśmy II Pułkowy Bal Niepodległości.

11 listopada 2012 roku
Z okazji Święta Niepodległości wzięliśmy udział w zorganizowanej w Warszawie defiladzie historycznej.

4 grudnia 2012 roku
Na zaproszenie małopolskiego Związku Piłsudczyków w przeddzień 145. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, w krypcie pod wawelską wieżą Srebrnych Dzwonów, wystawiliśmy wartę przy trumnie Marszałka. Uczestniczyliśmy też w uroczystościach przy pomniku J. Piłsudskiego.