Oficerowie i żołnierze 1939


Wszystkie poniższe dane pochodzą z pracy
„58 PP WIELKOPOLSKIEJ (4 PSW) W LATACH 1930-1939"
(dzięki życzliwości Mikołaja Klorka - SRH Odwach)

Obsada sztabu 58 pp oraz niektórych oddziałów specjalnych na dzień 1 września 1939 roku

Dowódca pułku - podpułkownik Stanisław Tomiak
I adiutant - kapitan Wilhelm Kazimierz Weber
II adiutant - porucznik Ludwik Gawrach
Oficer informacyjny - porucznik Stefan Urbaniak
Kwatermistrz - kapitan Edward Stanisław Bankiewicz
Naczelny lekarz - major dr Zygmunt Marian Łupkowski
Lekarz - porucznik lekarz Zygmunt Chojecki
Kapelmistrz - kapitan Władysław Sadowisk
Kapelan - ksiądz podporucznik Kazimierz Biegański (?)
Dowódca kgosp. - porucznik Albin Stańko
Pluton pionierów - porucznik Witold Stanisław Sciński
Pluton pgaz. - nieznany
Oficer łączności/dowódca plutonu łączności - porucznik Stefan Fiedorow
Oficer żywnościowy - chorąży Stanisław Rusinowski
Oficer płatnik - nieznany
Szef kancelarii - nieznany
Skarbnik pułku - starszy sierżant Bajzert
Oficerowie o nieustalonym przydziale - podporucznik Stanisław Dąbrowski, podporucznik rez. Leon Grzebyk

Obsada plutonu artylerii piechoty na dzień 1 września 1939 roku

Dowódca plutonu - porucznik Edward Surowiec-Surowiński
Dowódca I działonu - podporucznik Zalewski
Działonowy - plutonowy Maj
Dowódca II działonu/z-ca dowódcy plutonu - podporucznik Wache (od 9 IX 1939 roku)
Działonowy - plutonowy Stanisław Kobiela
Inni żołnierze II działonu - kapral Majchrzak, kanonier Jan Wagner

Obsada kompani ppanc. na dzień 1 września 1939 roku

Dowódca kppanc. - porucznik Walerian Żelaźniewicz
1 plut. ppanc - nieznany
2 plut. ppanc - nieznany
3 plut. ppanc - nieznany
Żołnierze kppanc - st. strzelec Edmund Batura (16 IX 1939 roku awansowany przez gen. Włada na kaprala), strzelec (?) Stefan Ratajczak, strzelec (?) Tadeusz Piątkowski

Obsada kompanii zwiadowców na dzień 1 września 1939 roku

Dowódca kz - porucznik Stanisław Jakiel
Dowódca pkz - podporucznik rez. kaw. Marian Kaźmierski
Z-ca d-cy pkz - st. wachmistrz Józef Frąckowiak
Żołnierze pkz - dowódca sekcji kapral Tomelka, obserwator strzelec Kubiak
Dowódca pkol. - podporucznik rez. Józef Bardan (Bardon)
Dowódcy drużyn - kapral Franciszek Mikołajczak
Żołnierze pkol. - strzelec Czesław Wieczorek, strzelec Mikołaj Lebuchorski, strzelcy: Czajka, Hojan, Kubiaczyk
Dowódca sekcji motocyklowej - kapral Rejer
Żołnierze sm - strzelec Kaczmarek

Obsada I batalionu/58 pp na dzień 1 września 1939 roku

Dowódca batalionu - major Albin Michalewski
Adiutant - podporucznik rez. Bogdan Leszek Andrzejewski (?)
Dowódca plutonu łączności – porucznik rez. Stanisław Waliszewski
Oficer żywnościowy - podporucznik rez. Marian Ferdynand Rotter
Oficer płatnik - nieznany
Lekarz - podporucznik rezerwy lek. Antoni Jędrzejczak
Szef batalionu - st.sierżant Kapałczyński
Dowódcaca 1 kompanii - podporucznik rez. Edward Bronisław Feliks Liczbański (od 11 IX 1939 roku podporucznik Józef Grzesiak)
Dowódca I plutonu - podporucznik rez. Wojciech Futro
Dowódca II plutonu - podporucznik Józef Grzesiak (do 11 IX 1939 roku)
Dowódca III plutonu - podporucznik rez. Edward Auweiler
Szef komp. - nieznany
Dowódca 2 kompanii - porucznik Stanisław Różański
Dowódca I plutonu – podporucznik rez. Edmund Maksymilian Thiel
Dowódca II plutonu - nieznany
Dowódca III plutonu - sierżant podchorąży Adam Spychała
Szef komp. - nieznany
Dowódca 3 kompanii - kapitan Mieczysław Kącki
Dowódca I plutonu - podporucznik Antoni Lubowiecki
Dowódca II plutonu - sierżant podchorąży Roman Romański
Dowódca III plutonu - podporucznik Lech Smoczyński
Szef komp. - st. sierżant Zapałczyński
Dowódca 1 kompanii ckm – porucznik Andrzej Bielicki
Dowódca I plutonu ckm - podporucznik Franciszek (Józef) Frieske
Dowódca II plutonu ckm – podporucznik Pietrzak (od 8 IX 1939 roku ppor. rez. Józef Patelka)
Dowódca III plutonu ckm - podporucznik rez. Lech Działoszyński
Dowódca plut. ckm na taczankach - podporucznik rez. Józef Kasztelan
Dowódca plutonu moździerzy – plut. podchorąży Wacław Rzepniewski
Szef komp. - sierżant Stanisław (Wacław) Lubawa
Nieustalony przydział - podporucznik Trochęlepszy

Obsada II batalionu/58 pp na dzień 1 września 1939 roku

Dowódca batalionu - major Paweł Kołyszko
Adiutant - podporucznik Henryk Janus
Dowódca plutonu łączności - podporucznik Wacław Dobrzyński (ppor. Władysław Bobrzański)
Oficer żywnościowy - podporucznik rez. Witalis Szpotański (Spotański) - od 8 IX 1939 roku ppor. rez. Józef Patelka (Pętelka)
Oficer płatnik - porucznik Społaciński (Społociński) - od 8 IX 1939 roku ppor. Józef Patelka (Pętelka)
Lekarz - porucznik lek Eryk Fahr
Szef batalionu - plut. pchorąży Marian Woźniak
Dowódca 4 kompanii - porucznik Henryk Witold Zawadzki
Dowódca I plutonu - podporucznik rez. Stefan Szczepaniak
Dowódca II plutonu - podporucznik rez. Wojciech (Hubert) Binkowski
Dowódca III plutonu - podporucznik Stanisław Strugarek
Dowódca szef komp - sierżant Tokarski (?)
Dowódca 5 kompanii - kapitan Jan Sochacki
Dowódca I plutonu - podporucznik Henryk Linkiewicz
Dowódca II plutonu - nieznany
Dowódca III plutonu - nieznany
Szef komp. - nieznany
Dowódca 6 kompani - porucznik rez. Witold Stefan Boleszczyc-Dalski
Dowódca I plutonu - podporucznik rez. Bogumił Kochański
Dowódca II plutonu - podporucznik rez. Józef Suwalski
Dowódca III plutonu - podporucznik rez. Radzicki
Szef komp. - nieznany
Dowódca 2 kompanii ckm - kapitan Ksawery Aleksander Masiak
Dowódca I plutonu ckm - nieznany
Dowódca II plutonu ckm - chorąży Lech Prus
Dowódca III plutonu ckm - st. sierżant Jan Łuczak
Dowódca plutonu ckm na taczankach - nieznany
Dowódca plutonu moździerzy - nieznany
Szef komp. – nieznany

1 Prawdopodobnie ppor. Patelka (Pętelka) pełnił równocześnie obydwie funkcje.
2 Por. lek. Eryk Fhar powtarza się w rożnych relacjach natomiast W. Rezmer podaję pchor. lek Juliana Adamczewskiego jako lekarza batalionu

Obsada III batalionu/58 pp na dzień 1 września 1939 roku

Dowódca batalionu - major Franciszek Zajączkowski
Adiutant - nieznany
Dowóca plutonu łączności - podporucznik Józef Pętelka (od 24 do 28 VIII 1939 roku)
Oficer żywnościowy - nieznany
Oficer płatnik - nieznany
Lekarz - nieznany
Szef batalionu - nieznany
Dowódca 7 kompanii - porucznik Kaczorowski
Dowódca I plutonu - podporucznik Maksymilian Dziedzic
Dowódca II plutonu - podporucznik Stanek
Dowódca III plutonu - nieznany
Dowódca Szef komp. - nieznany
Dowódca 8 kompanii - porucznik Jan Gracz
Dowódca I plutonu - podporucznik rez. Stanisław Pompera
Dowódca II plutonu - podporucznik rez. Jan Wojciechowski
Dowódca III plutonu - podporucznik rez. Tadeusz Rypiński
Szef komp. - nieznany
Dowódca 9 kompanii - nieznany
Dowódca I plutonu - podporucznik rez. Sylwester Firlik
Dowódca II plutonu - nieznany
Dowódca III plutonu - podporucznik rez. Andrzej Hanyż
Szef komp. - nieznany
Dowódca 3 kompanii ckm - kapitan Stanisław Jaroszewski
Dowódca I plutonu ckm - porucznik Wiesław Kępiński (?)
Dowódca II plutonu ckm - podporucznik Włodzimierz Globisz (?)
Zastępca dowódcy II plutonu ckm. - plut. pchor. Emanuel Skibski
Dowódca III plutonu ckm - sierżant pchor. Antoni Cichorzewski(?)
Dowódca plutonu ckm na taczankach - podporucznik Wolski (?)
Dowódca plutonu moździerzy - podporucznik Jan Dąbrowicz
Szef komp. - nieznany

3 W. Rezmer podaję jako d-ce 7 komp. por. Grazę.

Obsada 10 kompani tzw. wartowniczej na dzień 1 września 1939 roku

Dowódca kompanii - porucznik Marian Sobiś
dowódca I plutonu - plut. pchor. Jerzy Nyka
dowódca II plutonu - plut. pchor. Marian Karge
dowódca III plutonu - sierżant Franciszek Szwargot
Szef komp. - st. sierżant Stanisław Kanikowski
Podoficer gospodarczy – sierżant Hewusz
Podoficer broni - kapral Hoppa
Podoficer kuchenny - kapral Züldorf
Drużynowi - kapral Józef Frąckowiak, kapral Antoni Hemerling, kapral Wiza, Grygiel, Sobek, Gabijów
Żołnierze kompani - strzelec Kazimierz Sroka


58 Pułk Piechoty Wielkopolskiej w obronie Poznania (1939) - Mikołaj Klorek

http://historia.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=401:58-puk-piechoty-wielkopolskiej-w-obronie-poznania-1939&catid=42:custodes-memoriae&Itemid=117

c.d.n.